100 jaar W.F. Hermans: oproep aan schrijvers

22/03/2021/BvL
Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de Nederlandse schrijver W.F. Hermans, organiseert de Nederlandse ambassade in Parijs oproep: een Nederlandse schrijver of essayist kan drie maanden in Parijs werken aan een essay geïnspireerd door Hermans.

wfhermans.png
W.F. Hermans

W.F. Hermans behoort tot de grote schrijvers van de 20ste eeuw, en maakt onlosmakelijk deel uit van het Nederlandse literair erfgoed. Dit jaar zou Hermans honderd zijn geworden. De schrijver, geboren in Amsterdam, woonde lange tijd in Parijs en de Franse hoofdstad speelt een belangrijke rol in zijn oeuvre. Om dit oeuvre verder te doen voortleven en Franse aandacht voor de Nederlandse letteren aan te wakkeren, organiseert de Nederlandse ambassade in Frankrijk een oproep, in samenwerking met het Letterenfonds, uitgeverij De Bezige Bij en de Franse uitgeverij Gallimard – die enkele van Hermans werken uitgaf in Franse vertaling.

Drie maanden verblijf in Parijs 

Een Nederlandse schrijver of essayist krijgt de kans om zich drie maanden op een essay te storten waarin hij of zij zich laat inspireren door Hermans. De schrijver of essayist reflecteert direct of indirect op het gedachtegoed en/of het oeuvre van Hermans en op de mogelijke betekenis van het werk van Hermans voor literaire en maatschappelijke ontwikkelingen in het hier en nu. 

De schrijver in kwestie krijgt gedurende de genoemde periode van drie maanden een verblijf in Parijs vergoed, inclusief een onkostenvergoeding. Naast de oplevering van een essay geeft de schrijver of essayist aan het einde van zijn of haar verblijf een lezing op het Atelier Néerlandais in Parijs. Ook wordt aangemoedigd om een ingezonden stuk in een Nederlandse en Franse krant te publiceren, waarbij de ambassade graag optreedt als facilitator. 

Deelname

Om deel te nemen aan de oproep vragen we u om vóór 12 april a.s. een motivatiebrief en eerste ruwe uitwerking van uw voorstel voor genoemde periode van drie maanden in Parijs, een beknopt CV en een aantal eigen publicaties te sturen aan Nicolette.Koopman@minbuza.nl, Cultureel Attaché van de Nederlandse ambassade te Parijs. 

De uitverkoren schrijver/schrijfster wordt vanaf 15 augustus verwacht in Parijs, en hij/zij heeft tot 15 november recht op verblijf. Op 1 september, de honderdste geboortedag van W.F. Hermans is de feestelijke opening van het programma.

Jury en informatie

Aanmeldingen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit verschillende personen uit het literaire, wetenschappelijke en journalistieke veld. 
Voor vragen kunt u zich richten tot Nicolette.Koopman@minbuza.nl.
atelierneerlandais.com/hermans/