Creative Labs openen het buitenland voor de creatieve industrie

In de drie focuslanden van Creative Holland, Duitsland, China en de VS, zijn business developers aangesteld om zakelijke kansen te openen voor de Nederlandse creatieve industrie.

Onder de vlag van Creative Holland, het internationaliseringsplatform van de topsector Creatieve Industrie, wordt sinds een paar jaar geëxperimenteerd met een innovatieve manier van buitenlandse handelsbevordering: het Creative Lab.

Internationaal zakendoen, en dat geldt ook voor de creatieve industrie, is gebaseerd op relaties en vertrouwen. Een meerjarige strategie, noodzakelijk voor het opbouwen van dat vertrouwen, behoort niet tot de mogelijkheden van het (creatieve) MKB. De nieuwe, op publiek-private samenwerking gebaseerde aanpak is met name bedoeld als een laagdrempelige oplossing voor het creatieve MKB dat wél de ambitie en potentie heeft om te internationaliseren, maar vooral om praktische redenen de sprong nog niet heeft gewaagd.

Het Creative Lab wordt ingezet in de focuslanden van Creative Holland: Duitsland, China en de VS. De nieuwe aanpak onderscheidt zich door samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven (publiek-private samenwerking, pps), door de inzet van lokaal aanwezige business developers met kennis van de Nederlandse creatieve industrie en door oplossingen aan te dragen voor lokale (maatschappelijke) vragen.

Creatieve uitdaging 

‘Een valkuil bij exportpogingen van de creatieve industrie is dat onze sector wordt vereenzelvigd met Dutch design, met tafels en lampen’, zegt Gerbrand Bas, secretaris van de Federatie Creatieve Industrie en aanjager van Creative Holland. ‘Maar dat is eigenlijk meer handel, dan creatieve industrie. Dat is iets anders dan een creatief proces, een creatieve uitdaging als opdracht acquireren. Met hulp van het postennetwerk, ambassades, consulaten en alles wat ons in het buitenland ten dienste staat kijken we nu of ergens een lokale vraag speelt. Die proberen we met behulp van de posten tot een concrete vraag te brengen, dat kan gaan om mobiliteitsissues of obesitas, de grotere thema’s.’

gerbrandbas.jpg
Gerbrand Bas: 'We kijken of ergens een lokale vraag speelt waar de Nederlandse creatieve industrie een antwoord op kan hebben'

Rond zulke thema’s worden uitwisselingen georganiseerd met stakeholders, zowel in het focusland als in Nederland. De Creative Labs zijn een aanvulling daarop, bedoeld om in een lokaal netwerk duurzame relaties op te bouwen, zodat ook aan business development kan worden gedaan.

‘In de Creative Labs zijn naast onze business developers ook bedrijven met een lokale aanwezigheid en netwerk vertegenwoordigd, die ook aan business development kunnen doen’, vertelt Jann de Waal, lid van het Topteam Creatieve Industrie. ‘Want dat is het verschil. Posten zijn heel behulpzaam bij promotie en eerste matchmaking, maar die kunnen geen individuele business development doen. En vaak is een handelsvertegenwoordiger voor een bedrijf alleen gewoon te duur. Dus wij zochten naar een oplossing voor de collectiviteit. Daar hebben we het concept van het Creative Lab voor ontwikkeld, waarbij we niet alleen commercieel, maar ook op niveau van regio’s en kennisinstellingen een basis leggen voor een meer langlopende uitwisseling.’

Wederkerigheid 

Bas: ‘Een van de sleutels daarin is wederkerigheid. Dat vind ik zelf een van de meest interessante en sympathieke kanten van het verhaal. Waarom helpen we elkaar niet een beetje, is het idee. De volgende stap is om zoveel mogelijk netwerken met elkaar in verbinding te brengen, rondom ouderenzorg, of mobiliteit, et cetera. Makkelijker kunnen we het eigenlijk niet maken.’

janndewaal.jpg
Jan de Waal: 'In de Creative Labs wordt iemand aangesteld die business kan ontwikkelen en daar ook aan kan verdienen'

De Waal: ‘Maar het verschil is dat er in de Labs ook iemand wordt aangesteld die business kan ontwikkelen en voor wie daar ook een verdienmodel aan vastzit. Die business developer ontwikkelt mede de kansen en mag daar dan een percentage voor vragen. Daar maken we een format voor zodat het transparant en schaalbaar is. Op een innovatieve en coöperatieve manier. Het gaat om mensen met vakinhoudelijke kennis, zodat hij of zij een potentiële opdracht tot wasdom kan brengen en met de portfolio’s die bedrijven inbrengen kan laten zien wat voor soort concepten mogelijk zijn.’

Creative Labs in China

Inmiddels zijn er twee Labs in China met als business developers Michiel Roosjen, als oprichter van About Asia al jaren actief als bemiddelaar tussen Nederlandse creatieve bedrijven en Aziatische opdrachtgevers, en Monique Knapen, oprichter van The China Connector en eerder werkzaam bij Dutch Culture.

In twee aparte verhalen maken we nader kennis met hen:

Michiel Roosjen: 'Er zijn vele China's in China met goede kansen voor Nederland'
Monique Knapen: 'Kunst en creativiteit stimuleren de dialoog tussen oost en west'