Financiering!

Je hebt internationale plannen voor je bedrijf, of bent inmiddels een doorgewinterde internationaal ondernemer. Maar je kunt wel wat hulp gebruiken bij de financiering. We hebben de belangrijkste regelingen en subsidies voor je op een rij gezet.

De belangrijkste instantie bij internationaal ondernemen is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze overheidsdienst biedt hulp met subsidies, met het vinden van zakenpartners en kennis en bij het voldoen aan wet- en regelgeving. In deze brochure vind je een overzicht van financiële, fiscale, duurzame en internationale regelingen die voor jouw als ondernemer interessant kunnen zijn.

In deze subsidiewijzer vindt je alle subsidies en regelingen die op dit moment open staan voor het indienen van een aanvraag.

Instrumenten voor Creatief Ondernemers

Starters for International Business (SIB)

De regeling SIB biedt een coachingstraject waarbij je in drie stappen tot een internationale aanpak komt. Het traject geeft inzicht in jouw kansen in het buitenland en wat nodig is om daar succesvol te worden. Met het actieplan ga je vervolgens zelf aan de slag.
Lees meer op www.rvo.nl

Zakenpartnerscan

Heb je concrete plannen om internationaal zaken te doen? En zoek je een betrouwbare zakenpartner? RVO biedt je via een zakenpartnerscan een persoonlijke introductie bij mogelijke buitenlandse zakenpartners. Dat kunnen agenten of distributeurs zijn, maar ook productiepartners of internationale organisaties zoals de VN.
Lees meer op www.rvo.nl

Enterprise Europe Network (EEN)

Enteropris Europe Network (EEN) is door de Europese Commissie opgezet om MKB’ers te ondersteunen bij internationale handel en innovatie. In het netwerk werken 600 organisaties uit meer dan 50 landen samen. Adviseurs helpen met handelspartners, bemiddeling bij technologische samenwerking, informatie over Europese wet- en regelgeving, en nog meer.
Lees meer op www.rvo.nl

Partners for international Business (PIB)

PIB richt zich op groepen bedrijven (en kennisinstellingen) die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. PIB is een vraaggestuurd, flexibel en slagvaardig programma, waarbij gewerkt wordt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Ook zijn er aanvullende activiteiten op het gebied van promotie en matchmaking, kennisuitwisselingen en netwerken.
Lees meer op www.rvo.nl

Kennisvouchers SIB

Met een Kennisvoucher Starters International Business (SIB) kunnen Nederlandse mkb-ondernemingen een vergoeding krijgen van 50% (maximaal € 2.500 exclusief btw) van de kosten voor de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur. Zo'n expert kan onder meer helpen bij beoordeling en opstellen van contracten, merkregistratie of advies over belastingtarieven en dubbele belastingheffing.
Lees meer op www.rvo.nl

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 werkt met diverse ‘calls for proposals’ voor specifieke onderwerpen waarop een projectaanvraag kan worden ingediend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt je wegwijs binnen Horizon 2020 en vergroot zo jouw kansen op een succesvolle deelname.
Lees meer op www.rvo.nl

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

Per topsector wordt ingezet op het versterken van de innovatiekracht van het MKB en het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek. Het MKB kan via de MIT-regeling subsidies aanvragen voor specifieke onderwerpen en activiteiten. Dit betreft onder meer samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies, kennisvouchers en het inhuren van experts.
Lees meer op www.rvo.nl

Innovatiekrediet

Je wilt een nieuw product, proces of dienst ontwikkelen met nog grote technische en financiële risico’s en hebt daarvoor niet voldoende financiële middelen? Dan kun je een beroep doen op financiering uit het innovatiekredietfonds.
Lees meer op www.rvo.nl

INTERREG 2014-2020

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken.
Lees meer op www.rvo.nl

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

De Deelregeling Internationalisering is een subsidieregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie die zich richt op het versterken van de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie.
Lees meer op www.stimuleringsfonds.nl

DutchCulture

DutchCulture ondersteunt kunstenaars en organisaties bij het vinden van financiering voor internationale projecten op het gebied van cultuur, media en erfgoed. De organisatie adviseert vooral over regelingen bij Nederlandse cultuurfondsen en een aantal Europese programma’s. Een actueel overzicht van de in Nederland beschikbare subsidies voor onder andere reis, verblijf, onderzoek, samenwerking en productie in het buitenland – en voor buitenlandse kunstenaars naar en in Nederland – vindt u in de Cultural Mobility Funding Guide Netherlands.
Lees meer op DutchCulture.nl

Fonds voor Cultuurparticipatie

Wil jij samenwerken met een internationale partner, op het gebied van cultuurparticipatie en/of cultuureducatie? Of wil je onderzoeken wat daar de mogelijkheden voor zijn? Met deze subsidie kan je kennis uitwisselen, internationaal samenwerken aan kunst en cultuur, en je netwerk verbreden. Kijk voor meer informatie op cultuurparticiptie.nl

Brancheorganisaties

Er zijn ook branche-specifieke regelingen en subsidies. Daarvoor kun je het beste contact opnemen met jouw branchevereniging.
 

Handig:

Voor export heb je vaak extra geld nodig. Maar waar haal je dat vandaan? MKB Nederland heeft een whitepaper waarin de belangrijkste bronnen van exportfinanciering worden belicht: van crowd tot bank en van factoring tot overheidssubsidies.
Bekijk de whitepaper op mkbser
vicedesk.nl

De Federatie Dutch Creative Industries maakte speciaal voor ondernemers in de creatieve industrie een publicatie met een overzicht van alle beschikbare financieringsbronnen: Show me the money. Toegang tot financiering voor de creatieve industrie.
Download de brochure via clicknl.nl

Show me the money_0.png