International Support Index officieel gelanceerd

15/01/2021/BvL
Vandaag is de International Support Index officieel door cultureel ondernemer Kevin ‘Blaxtar’ de Randamie gelanceerd tijdens Creative Holland Live #1 op de ESNS Conferentie.

De International Support Index is een online tool, ontwikkeld door Het Nieuwe Instituut en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarin alle financiële en niet-financiële regelingen voor internationalisering van de culturele en creatieve sector in kaart zijn gebracht. Handig als je internationale ambities hebt, maar niet zo snel kunt overzien hoe de overheid je daarin zou kunnen ondersteunen!

hni_isi_email_0.gif

Gids voor internationale regelingen 

Ben jij ondernemer in de creatieve industrie? En wil je in 2021 (online) internationaal zakendoen? Bezoek dan de International Support Index

De International Support Index is een gids die jou als individuele maker, organisatie of consortium in de creatieve industrie helpt om jouw internationale ambities te realiseren. Deze website brengt in kaart welke financiële en niet-financiële regelingen je daarbij kunnen ondersteunen. Je vindt er een overzicht van projectsubsidies, vouchers, residenties en adviesgesprekken die goed van pas kunnen komen in de volgende situaties:

  • Je bent uitgenodigd om jouw project of product te presenteren op een internationale beurs, en bent op zoek naar financiële ondersteuning om je reis- en verblijfskosten te financieren.
  • Je wilt een project in het buitenland opzetten, maar bent nog op zoek naar geschikte lokale samenwerkingspartners in het buitenland.
  • Je wilt jouw product verkopen in of distribueren naar het buitenland en bent op zoek naar informatie over buitenlandse markten die daar geschikt voor zijn.
  • Je wilt voor een langere tijd in het buitenland werken en hebt advies nodig over geschikte residenties of onderzoeksplekken.
  • Je wilt een buitenlandse gast uitnodigen om kennis te maken met het Nederlandse creatieve veld en zoekt naar mogelijkheden om deze uitwisseling op te zetten en te financieren.

De International Support Index heeft daarnaast ook als doel om fondsen en beleidsmakers te informeren over beschikbare regelingen voor creatieve makers en organisaties, en op deze manier te attenderen op mogelijke noden en behoeften uit de sector. 

Een regeling toevoegen?

Hoewel de International Support Index beoogt een zo uitgebreid en helder mogelijk overzicht te bieden van de beschikbare financiële en niet-financiële hulpmiddelen voor professionals in de creatieve industrie, is deze gids niet allesomvattend. Wil je een relevante regeling onder de aandacht brengen die nog niet op deze website te vinden is? Neem dan contact met ons op! We verzamelen alle input en zullen eind maart jouw tips verwerken.