Media

De gemiddelde Nederlander besteedt maar liefst 8 uur en 40 minuten per dag aan media. De officiƫle definitie van media luidt: kranten, tv, radio en tijdschriften als bronnen van informatie. Maar daaraan kunnen we er inmiddels een behoorlijk aantal toevoegen: Facebook, twitter, snapchat, Instagram, Telegram, Google+, YouTube en LinkedIn, om er maar eens een paar te noemen. Daarbij komt dat Nederland inmiddels het meeste internetgebruikers per hoofd van de bevolking telt. Ter wereld. Een enorme industrie die ook nog eens volop in transitie is. Als dat geen kansen biedt ...

Wat speelt er?

Waar kan ik aanhaken?

2-5 februari 2021 vakbeurs
ISE 2020
Barcelona, ES filmmedia
12-15 april 2021 Vakbeurs
MIPTV
Cannes, FR media
6-22 oktober 2021 Festival
Cinekid Festival
Amsterdam, NL filmmedia

Media: landschap zonder grenzen

De gemiddelde Nederlander besteedt maar liefst 8 uur en 40 minuten per dag aan media. De officiële definitie van media luidt: kranten, tv, radio en tijdschriften als bronnen van informatie. Maar daaraan kunnen we er inmiddels een behoorlijk aantal toevoegen: Facebook, twitter, snapchat, Instagram, Telegram, Google+, YouTube en LinkedIn, om er maar eens een paar te noemen. Daarbij komt dat Nederland inmiddels het meeste internetgebruikers per hoofd van de bevolking telt. Ter wereld. Een enorme industrie die ook nog eens volop in transitie is. Als dat geen kansen biedt ...

 

Nederlandse_Medialandschap.jpg

De botsing tussen oude en nieuwe media, traditionele kanalen en disruptieve innovaties zorgen voor constante dynamiek. Ook de macht van de mediaconsument neemt snel toe: je bent niet meer afhankelijk van wat je door de televisie of krant voorgeschoteld krijgt, maar kiest zelf wanneer -en met welk doel-  je welk kanaal gebruikt.

Van consument naar prosument

Een andere, snel groeiende ontwikkeling is dat consumenten prosumenten worden: user generated content zoals vlogs, blogs, online comunities en podcasts neemt in hoog tempo toe. Iedereen wordt zijn eigen uitgever.

“…Typically, consumer-generated media encompasses opinions, experiences, advice and commentary about products, brands, companies and services—usually informed by personal experience—that exist in consumer-created postings on Internet discussion boards, forums, Usenet newsgroups and blogs. Consumer generated media can include text, images, photos, videos, podcasts and other forms of media….” (bron: Wikipedia)

Individualisering, digitalisering, connect on your own terms … al deze paradigmaverschuivingen in het medialandschap vormen een ongekende uitdaging, niet alleen voor bedrijven, media- en communicatiebureaus, maar ook voor de samenleving als geheel.

Geen grenzen meer

Terwijl in de ‘echte’ wereld grenzen steeds meer dicht lijken te gaan, zal dat in de digitale wereld nooit gebeuren. Iedereen kan nieuws verspreiden en in contact komen met mensen over de hele wereld. In het digitale tijdperk kent communicatie geen landsgrenzen. Daardoor verschuiven posities en belangen en groeien de mogelijkheden om internationaal te ondernemen in het medialandschap.

Events

Het MJCP (Mediapark jaarcongres) is hét media event van het jaar en brengt de televisie, uitgevers, internet, reclame, ICT en telecom wereld samen. Ook het AVM cross media congres biedt kansen. Hier ontmoet je diganten in de media-, broadcasting- en entertainment industrie. 

AVM Media congres

Mediapark Jaarcongres